Wie is het? Karl-Jan Walle

Posted on 26 oktober 2012

In ‘Wie is het?’ worden individuele rechtsextremisten, van PVV’ers tot neonazi’s, aan je voorgesteld. Wie is wie, hoe ziet hij/zij eruit en waar kennen we diegene van. Deze keer valt de eer te beurt aan een op het oog verlegen onopvallende jongeman bij wie het toch wel de moeite is om eens zijn handel en wandel nader uit te diepen. Deze keer Karl-Jan Walle.

Wie: Karl-Jan Walle

Geboren: maart 1990

Groep: Nationale Socialistische Aktie (NSA), Vrije Nationalisten, Netwerk Nationale Socialisten

Bijz.:  SA-tatoeage in zijn nek, vernielde oorlogsmonument
Karl-Jan Walle. Bij de meeste antifascisten zal er bij het horen van deze naam niet direct een belletje gaan rinkelen. Hopelijk vanaf nu wel want het heeft er alle schijn van dat Walle recent is begonnen een serieuze coup te plegen binnen de zelfbenoemde ‘linkervleugel’ van  de extreemrechtse beweging in Nederland. Was voorheen Alwin Walther verantwoordelijk voor de praktische uitvoering, tegenwoordig is het Walle die de lijnen uitzet. Praktische uitvoering omdat wat betreft het theoretische kader de Groningse Eite Homan als sinds jaar en dag koning is (1). Homan heeft met Walle, zoals eerder al in Alwin Walther, wederom een jonge neonazi gevonden die de revolutionaire plannen over kan brengen naar de ‘gewone’ nationaalsocialist. Om zover te komen heeft hij rustig zijn tijd genomen om zich te scholen; al vanaf begin 2006 wordt hij namelijk al gesignaleerd binnen extreemrechtse contreien.  Hij introduceert zich overigens op niet mis te verstande wijze; hij richt onder meer zijn eigen groepje op, ‘Folksfahne 18’, en ronselt hiervoor jongeren en ook vernielt hij in zijn beginperiode met twee vrienden een oorlogsmonument in Klaaswaal door het spuiten van een hakenkruis  en de tekst ‘wir sind zurück’. Behalve het vergoeden van de schade mag de van Hoeksche Waard (onder Rotterdam) afkomstige Walle ook voor korte tijd in de jeugdgevangenis vertoeven en krijgt hij een proeftijd van twee jaar aan zijn broek. Dit heeft effect; in de twee jaar die volgen houdt hij zich onder de radar. Eenmaal verlost van de jeugdreclassering richt hij echter zijn pijlen wederom op het extreemrechtse veld. Vastbesloten  niks meer te hoeven missen aan activiteiten, en in een poging al het gemiste in te halen, is hij sindsdien tot op heden bij praktisch elke demonstratie in Nederland aanwezig. In het niet zo heel verre verleden dat de door Alwin Walther opgezette NSA/ANS-groep actief was liep hij plichtsgetrouw mee in het zogenaamde ‘zwarte blok’, overigens zonder hierbij echt op te vallen. De schuchter aandoende Walle grijpt echter na verloop van tijd steeds vaker de megafoon en ontpopt zich, naast het koningskoppel Alwin Walther en Ivo Henze, als motor binnen het autonome blok. Hij verdiept zich in de materie, versiert zich met de nodige neonazistische tatoeages (onder andere een SS-totenkopf, een triskel en het SA-embleem) leest en discussieert veel en vindt zijn draai binnen de autonome NSA/ANS. Hierbij richt hij tevens, zoals menig Nederlandse neonazi, ook zijn vizier op Duitse demonstraties en de aldaar bestaande groepen met autonome nationalisten. Vanaf 2010 treedt Walle met steeds meer overtuiging naar voren als aanjager van de zogenaamde ‘linkervleugel’ cq ‘derde weg’ binnen extreemrechts. Eerder werd er in de Alert! al aandacht besteedt aan dit fenomeen (2) en Walle lijkt nog steeds te geloven hierin. In deze zienswijze vindt hij onder meer steun bij Roy Matthijsse (3) die al geruime tijd diverse extreemrechtse clubjes probeert op te zetten door veel scholing en borrelgelegenheden te organiseren voor rechtsextremisten. Het NSA/ANS van Walle en Walther en clubjes als de Vrije Nationalisten Noord-Brabant van Matthijsse reizen veelvuldig naar lotgenoten in het buitenland. Er vinden tripjes plaats naar Milaan, alwaar het Anti Capitalist Network (ACN) een extreemrechtse betoging houdt, alsmede naar demonstraties georganiseerd vanuit autonome nationalisten in Parijs en Lille. Dat de contacten met het buitenland hecht zijn blijkt wel uit de oprichting van een internationaal netwerk van rechtsextremisten die zich op de zogenaamde linkerflank positioneren, het Anti Kapitalistisch Netwerk (ACN/AKN). De organisatie is geconcentreerd rondom autonome neonazi’s in Duitsland, Italië en Nederland, maar heeft ook in andere landen veel contacten. Onder de vlag van deze extreemrechtse groep worden diverse acties gevoerd gericht tegen het kapitalisme en mondialisering. In Nederland maakten linkse activisten daar eerder dit jaar zelf kennis mee toen deze groep, bestaande uit onder meer Walle, Matthijsse en oude rot Eite Homan, voorafgaande aan een links-radicale antikapitalistische demonstratie in Utrecht op 31 maart, gewapend met spandoek en flyers opdook bij het startpunt. Ook spreekt Walle met regelmaat op de stamtafels en scholingsmiddagen, meestal door Matthijsse georganiseerd in het zuiden van Nederland, over antikapitalisme en klassenstrijd binnen een extreemrechts kader. In dezelfde lijn als Homan, Walther en  Matthijsse doet ook Walle een verwoede, doch uiteraard kansloze, poging samen te werken met linkse groeperingen door te wijzen op de overlap in ideologie aangaande onder meer het syndicalisme en de strijd tegen het kapitalisme. Dat hun ideeën vooral hun grondslag vinden in nationaalsocialistische principes laat hij voor het gemak maar buiten beschouwing, schijnbaar daadwerkelijk denkend dat linkse groepen te dom en naïef zijn om dit zelf in te zien.

Al met al heeft Walle zich intussen aardig op de kaart weten te zetten binnen de extreemrechtse beweging, in Nederland alsmede binnen bepaalde kringen in het buitenland. Met zijn internationale oriëntatie onderscheidt hij zich in ieder geval van het gros van de Nederlandse rechtsextremisten. Bovendien weet hij zich met zijn samenwerking met duizendpoot Matthijsse en al diens clubjes verzekert van zowel een publiek voor zijn toespraken en hersenspinsels alsmede van ingangen binnen groepen en organisaties waar hijzelf niet zo snel binnen zou komen. Hoewel Walle een enigszins suf en verlegen voorkomen heeft, heeft hij al wel laten zien dat dit slechts uiterlijke schijn is. Dat achter dat uiterlijk een overtuigd neonazi schuilgaat, blijkt ook wel uit het feit dat hij op zijn arm de Latijnse spreuk ‘Si vis pacem para bellum’ heeft laten tatoeëren; ‘Als je vrede wilt, wees dan voorbereid op oorlog’. Bovendien is de grootste held van Walle, volgens eigen zeggen, de Engelse neonazi David Copeland. Deze Britse neonazi zit een levenslange celstraf uit wegens diverse aanslagen met spijkerbommen eind jaren negentig in Londen gericht tegen migranten en homoseksuelen. De vraag is natuurlijk hoeveel waarde hieraan gehecht moet worden, immers blinken rechtsextremisten per definitie al uit in het verheerlijken van zeer gewelddadige personen (te beginnen met Hitler) alsmede in het versieren van zichzelf met allerhande symboliek uit het Derde Rijk. Desalniettemin dient Karl-Jan Walle niet onderschat te worden. Wie goed kijkt ziet een jongeman die, in tegenstelling tot het leeuwendeel van de Nederlandse neonazi’s, zich goed lijkt e kunnen beheersen op het gebied van geweld en zeer goed ingelezen is wat betreft zijn idealen. Bovendien zet hij zijn serieuze instelling in om internationale contacten en samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen, en lijkt daarin vooralsnog succesvoller dan menig rechts-extremist die hem hierin  is voorgegaan. Zeker dus iemand om in de gaten te houden, ondanks zijn (maar vooral Homans) bij voorbaat kansloze missie.

Aafke Broekhuis

Noten:

(1): http://kafka.antenna.nl/?p=1277

(2): http://afa.home.xs4all.nl/alert/4_14/strasser.html

(3): http://kafka.antenna.nl/?p=3287

 

 

Comments are closed.