Wilderswatch: De praktische kant van de anti-islam houding van de PVV

Posted on 08 maart 2013

‘Beloftes, beloftes, beloftes. Maar wegloper Wilders levert niet. Ik vraag u nu twee keer: wat is er dan gebeurd in die anderhalf jaar, behalve ons uit de macht houden?’ Aldus Pechtold in mei 2012. Dat de PVV weinig bereikt (heeft) is een veel gehoorde kritiek. Hierbij wordt weinig rekening gehouden met de verrechtsing in de politiek die Wilders teweeg brengt en de vreemdelingenhaat die dieper en dieper geworteld raakt in de samenleving. Maar er is meer wat de PVV bereikt buiten het parlementaire spectrum om.

In een eerdere Wilderswatch is al aandacht besteed aan  de verrechtsing en verspreiding van vreemdelingenhaat door de PVV. En er komen klaarblijkelijk alleen maar voorbeelden bij, de racistische moord op een Turkse man, de Marokkanen-reflex bij de dood van een grensrechter. Maar de PVV bereikt meer buiten de politiek. Zo is de PVV de laatste tijd actief bezig om de mate van “islamisering” in kaart te brengen. Bijvoorbeeld in Gelderland waar de PVV zich beroepend op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) informatie bij alle Gelderse gemeentes heeft aangevraagd over islamitische scholen en organisaties, moskeeën en koffiehuizen. De PVV wil onder andere weten welke organisaties van mogelijk islamitische oorsprong subsidie krijgen en of er bouwgrond tegen een verlaagde prijs is aangeboden. Verder wil de PVV met het verzoek adressen van islamitische scholen en organisaties, moskeeën en koffiehuizen verkrijgen. Het doel van de PVV is om islamisering zichtbaar te maken. Of dit lukt is een tweede, de gemeente Doetinchem heeft bijvoorbeeld geen gehoor gegeven aan het verzoek simpelweg omdat zij dergelijke gegevens niet bijhoudt. Bij het WOB-verzoek heeft de PVV ook aangegeven dat zij informatie willen over eventuele bezwaarschriften tegen bouwprocedures van islamitische gebouwen.

Hiermee belanden we bij het volgende punt waarmee de PVV buiten het parlement aan de weg timmert. De PVV is de laatste tijd namelijk verder gegaan dan het in kaart brengen van de “islamisering”. De PVV wil lokale tegenstanders van lokale moskeeën binnenkort gaan helpen door een lijst met tips en trucs online te zetten waarmee lokale islamhaters bezwaar kunnen maken tegen (ver)bouw plannen bij gebouwen van islamitische instellingen. Wilders geeft aan dat de PVV honderden klachten vanuit het hele land binnenkrijgt over de bouw van moskeeën. En aangezien een wettelijk verbod op de bouw van moskeeën niet wil vlotten probeert de PVV het op deze manier. En als de PVV hiermee doorzet zou dit iets kunnen zijn waarmee zij direct het leven van vele Nederlandse moslims raakt. Het geven van praktische handvatten om de bouw van gebouwen met een “islamitische functie” zal ervoor zorgen dat tegenstanders niet alleen maar roepen maar ook daadwerkelijk de bouw via bestuurlijke weg zullen gaan proberen te stoppen.

Een voorproefje van hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien, deze meer activistische aanpak door de PVV, was te zien in Enschede. Op het voormalig terrein van een sociale werkvoorziening worden plannen gemaakt voor de bouw van een moskee in een Turks cultureel centrum. Edgar Mulder (PVV Overijssel) heeft als woordvoerder van de stichting Enschede NON, een stichting waarin burgers zich hebben verenigd tegen de moskeebouw, de stadsdeelcommissie oost toegesproken. (Overigens is de stichting Enschede NON niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is niet terug te vinden buiten berichtgeving rondom het optreden van Mulder). Hij gaf aan namens de bewoners te spreken die tegen de moskeebouw zijn, zij hebben Mulder als woordvoerder aangewezen. Hij verweet de gemeente dat ze niet naar de burgers luisteren. Een lid van de wijkraad zuid-oost gaf overigens aan geen principiële bezwaren tegen de moskeebouw te hebben.

Als de praktische hulpverlening een nieuwe tak van sport voor de PVV wordt dan kunnen de tegenstanders van de PVV het nog zwaar krijgen. Als Wilders zijn achterban succesvol weet te mobiliseren dan breekt er in nieuwe fase aan waarin de PVV haar slagkracht zal kunnen vergroten.

Redactie Alert! Gepubliceerd december 2012

 

 

 

 

Comments are closed.