Extreemrechtse anarchisten

Posted on 24 juli 2017

 

 

‘Revolutionaire teksten voor de subversieve boekenworm’. Het zal menig Buiten de Orde-lezer bekend in de oren klinken. Maar de realiteit zit soms raar in elkaar. Sinds 2011 timmert de Engelse extreemrechtse uitgeverij Black Front Press (BFP) aan de weg met deze slogan. Eigenaar Troy Southgate zal het stigma ‘extreemrechts’ ontkennen, omdat hij niet in politieke schema’s van links en rechts denkt. Naast zijn uitgeverij is Southgate ook drijvende kracht achter de National-Anarchist Movement (NAM), een op anarchistische leest geschoeide organisatie met reactionaire invloeden.

 

Black Front Press bestaat officieel sinds 2010 maar de eerste verschijning op internet dateert uit maart 2011. Via een facebook-account kondigt de uitgeverij hun eerste boek aan:”Otto Strasser, the life & times of a German Socialist”. Strasser behoorde net als zijn broer Gregor Strasser tot de linker, lees antikapitalistische, vleugel van de Duitse nazi-partij NSDAP. In de ogen van beide broers pleegde Adolf Hitler verraad aan de sociale aspecten van het 25-puntenprogramma van de partij en liet daardoor de arbeiders in de kou staan. Nadat Otto Strasser in 1930 bedankte voor zijn NSDAP-lidmaatschap, richtte hij een eigen organisatie op onder de naam ‘Schwarz Front’ die openlijk de strijd aanbond met Adolf Hitler. ‘Hitler bedriegt Duitsland!’ kopte ‘Die Deutsche Revolution, Organ der Schwarzen Front’ op 28 maart 1936. Black Front Press refereert in naam direct aan de organisatie van Otto Strasser. Maar de naam is niet de enige overeenkomst met Strasser, ook het logo, bestaande uit een hamer en zwaard, refereert naar de Duitse antikapitalistische nazi. De hamer in combinatie met het zwaard symboliseren volgens de Strasser-broeders hun visie op het socialisme (hamer) en de strijd voor de natie (zwaard).

 

Boeken

 

Om een einde te maken aan de wurggreep van marxisten en liberalen op het academische leven en de uitgeverswereld, roept Black Front Press op tot het kopen van boeken die zijn uitgegeven onder hun hoede. Wie de boekenlijst bekijkt kan niet anders concluderen dat het gros van de titels te maken heeft met de verheerlijking en vergoelijking van antisemitische, extreemrechtse en nieuwrechtse personen. Zo is er een drietal boeken verschenen over de antisemiet Corneliu Zelea Codreanu, leider van de Roemeense IJzeren Garde, die Roemenië wilde bevrijden van joden, communisten en vrijmetselaars. Ook geeft de uitgeverij themaboeken uit die de aandacht vestigen op extreemrechtse figuren zoals de Italiaanse denker Julius Evola, de Japanse conservatieve ultranationalist Yukio Mishima en de Duitse conservatiefrevolutionaire denker en schrijver Oswald Spengler.

Troy Southgate

Momenteel werkt de Black Front Press aan een boek over de Industrial- en Neofolk-scene, met onder andere medewerking van bands uit het (nieuw) rechtse spectrum. Een van de deelnemende bands is de Nederlandse Neofolk/Neoclassical-band HERR (Heilig Europa! Romeins Rijk), waarbij Troy Southgate ook zijn zangkunsten toont, die bij monde van bandlid Miklos Hoffer meewerkt aan de invulling van het boek. Andere opvallende boektitels refereren aan het ‘nationaal-anarchisme’, een extreemrechtse stroming die zich van het etiket anarchisme bedient. Heel vreemd is dat niet als je weet dat de eigenaar van de Engelse uitgeverij toevallig ook de leider is van de National-Anarchist Movement.

 

Diversiteit

 

Nationaal-anarchisten streven naar kleine gemeenschappen volgens het voorbeeld van Bakoenin, met eigen principes en waar ieder mens zichzelf kan ontplooien. Iedere gemeenschap bestaat uit een homogene groep mensen, dat wil zeggen dat ze dezelfde culturele en raciale achtergrond delen. In theorie geloven nationaal-anarchisten in diversiteit en erkennen ze dat mensen verschillend zijn met eigen normen en waarden. “We think certain values are worth preserving for future generations and this is why we wish to create a climate in which this is possible. National-Anarchism, therefore, is Anarchism sui generis. An Anarchy of its own kind`, aldus het manifest van de NAM. Spannend wordt het als de NAM uitleg geeft over wat ze bedoelen met het woord ‘nationaal’.

 

Raciaal

 

In een interview met de Fransman Hans Cany, een van de pioniers op het gebied van deze groep anarchisten, vertelt hij dat het geen paradox is om het nationale te verbinden met het anarchisme. Volgens hem is het nationale idee terug te vinden in verschillende theorieën betreffende het anarchisme. “Van Proudhon tot Bakoenin, via Gustaaf Landauer of zelfs Nestor Makhno. Diegenen die deze realiteit overslaan, of deze feiten negeren, of in het beste geval proberen te negeren, doen dit omdat het te zeer in strijd is met hun ideologische dogma’s.” Het woord ‘nationaal’ slaat niet terug op een territorium of een natiestaat maar op raciale identiteit, wat volgens deze anarchisten een natuurlijk facet is van het menselijke ras. Volgens de Amerikaanse groep ‘Folk and Faith’ zijn nationaal-anarchisten ware aanhangers van biodiversiteit, maar streven wel naar raciaal separatisme. In een uitleg op de website van de NAM neemt men afstand van raciale haat.

logo National Anarchists

“We are not supremacist, racist, statist or totalitarian.” En men vervolgt door te stellen dat het ras definieert wie ‘we’ zijn. Het zorgt voor een identiteit. Nationaal-anarchisten uiten hun angst voor een veranderende wereld die een monotone eenheidsworst zal worden, waar slechts de ‘coffee-coloured’ een uniforme mensheid vormen. Multi-racialisme zal de doodsteek zijn voor de biodiversiteit. Vandaar dat deze anarchisten streven voor het behoud van alle verschillende rassen op aarde. Het seperatisme waar de extreemrechtse anarchisten op doelen is voor hen de enige oplossing om de organische, natuurlijke, balans te herstellen. Dus geen deportaties of vernietiging zoals de nazi’s en de sovjets dat hebben gedaan, dat is in hun ogen inhumaan. De taak van nationaal-anarchisten is om kleine gemeenschappen te stichten die gebaseerd zijn op hun eigen raciale en culturele waarden. “The maxim of the future will be respect for others and unity in diversity.”

 

Duidelijkheid

 

Inmiddels bestaan er wereldwijd diverse groepen die zich tooien met het label ‘nationaal-anarchisme’. Echter, de meeste organisaties lijken in de praktijk een internetbestaan te leiden met websites waarop kritische rechtse artikelen worden gepubliceerd. In hoeverre er sprake is van daadwerkelijke groepen is maar de vraag. Ook wat deze groepen in praktijk brengen van hun idealen is erg mager.

Twee NAM-leden in actie

Een revolutie vanuit deze hoek valt in ieder geval niet te verwachten. Black Front Press publiceerde de afgelopen jaren diverse boeken over het thema ‘nationaal-anarchisme’. Zij dragen hiermee bij aan de verbreding van het concept. Een concept dat zeker behoort tot het extreemrechtse gedachtegoed, ondanks dat nationaal-anarchisten dit zullen tegenspreken.

 

 

 

(Dit artikel verscheen eerder in Buiten de Orde nr 1 2015, jaargang 25)

Comments are closed.