Cultuur: Absentia Lunae: ‘wij geloven niet in sociale compassie’

Posted on 11 juli 2012

Antifascisten hebben het makkelijk als een openlijk neonazistische band in Nederland wil gaan optreden. Om zaaleigenaren over de achtergronden van een dergelijke band te informeren volstaan een analyse, foto’s, hoesjes, teksten, een paar telefoongesprekken en eventueel een persbericht. Op grond van de toegestuurde informatie gaat een zaaleigenaar meestal overstag. Anders ligt het wanneer een band zich niet openlijk uitspreekt, maar tussen de regels door wel enige extreemrechtse kwinkslagen laat zien. Onlangs werden antifascisten geconfronteerd met een dergelijk optreden. Op
25 februari 2010 speelde de Italiaanse band Absentia Lunae in De Baroeg in Rotterdam.

Absentia Lunae op het festival Wraths of Tyrants, waar het samenspeelde met Absurd

Naar aanleiding van een afgelast concert in Frankfurt, dat in dezelfde tourperiode zat als het optreden in De Baroeg, schrijft de band een soort verklaring op de website van hun label. Uiteraard zijn antifascisten de boosdoener. De band zelf verklaart geen behoefte te hebben aan nadere uitleg omtrent de inhoud van hun muziek en teksten. “We hebben geen behoefte om ‘sorry’ te zeggen of om onszelf te rechtvaardigen. De inhoud van onze muziek (zowel visueel als tekstueel) is publiekelijk en iedereen met een stel hersenen begrijpt waar het Absentia Lunae om te doen is.” Dat is dus de vraag! Waar is het de band eigenlijk om te doen?

Traditie

“Muziek is een manier van ontwaken”, laat de band in een van de interviews weten. “Alles wat we nodig hebben is een herontdekking van traditie, maar niet de traditie die uitgelegd wordt op een conservatieve manier.” En hier begint langzaamaan de ware aard van Absentia Lunae duidelijk te worden. Deze Italianen beroepen zich met name op het traditionalisme, dat onder andere zijn bekendheid heeft gekregen door de nieuwrechtse Fransman René Guénon (1886-1951) en de Italiaanse nieuwrechtse denker Julius Evola  (1898-1974). In het kort komt het erop neer dat er sinds het bestaan van de mensheid een oerbron is waaruit alle religies zijn voortgekomen. Guénon blijft hameren op een ononderbroken onderstroom van traditie die garant moet staan of een religie of stroming ‘echt’ is. Volgens de denkers zijn de mensen in het Westen steeds verder van de bron afgeraakt waardoor de verbinding met de traditie zoek is. Deze band wordt in de huidige westerse samenleving vervangen door materiele en economische waarden. Guénon ziet dit afdwalen als een crisis van de moderne wereld en Evola roept zelfs in zijn boek op tot een revolte tegen deze wereld. Beide visies zijn spekkie voor het bekkie van Absentia Lunae. Afbeeldingen in de infoboekjes van de cd’s van de band tonen een hommage aan ‘glorieuze tijden’, evenals enkele passages in teksten. In een interview reageert een van de bandleden op dit eerbetoon. (taal- en spelfouten in alle Engelse citaten voor rekening van de band, Red.) “Oh well, I will put it this way: it’s the conscience of the past resounding through the truth of the cold stone judging our wretched and shameful modern world. A brilliant white marble statue looking the nowadays reality through its stone eyes, echoing the truth of Tradition.”

Aantonen

De mensheid is verdoemd tot het maken van dezelfde fouten, keer op keer. Op de website van de band is te lezen dat  schaduwen uit een ver verleden zullen terugkeren om de waarheid en hypocrisie aan te tonen. Absentia Lunae heeft niet het beste voor met modernisme, socialisme en democratie. “Apart al the sureness that weak people create around them there’s always the haunting darkness, the harvest that never sleep. Modernism, socialism and democratic hypocrisy is a pathetic drug for the masses, surely they’re going soon or later to discover reality, they will regret this day. Another time the truth is biggest then human pretentious idea to dominate instinct and so nature…how pathetic they are”, aldus de band. ‘Historia Nobis Assentietvr’, de geschiedenis zal ons gelijk bewijzen, luidt de titel van een van de cd’s van Absentia Lunae. Moderniteit en de wetenschap zijn volgens de band een totale mislukking omdat de mensheid van tegenwoordig geen onderzoek meer doet naar kennis vanuit het verleden, maar slechts bezig is met consumptie. Aan alle regels van vroeger wordt voorbijgegaan. Absentia Lunae is ervan overtuigd dat deze oeroude regels van de aarde in de toekomst terug zullen komen en dat de mensheid hier erg onder zal gaan leiden. “Also a part of our history, today considered as unfathomable, or simply described as a picture of madness, will be unveiled, as its energies and values. It’s an immortal recall that only the few can at today perceive in this common void… where silence dwells you can find the right atmosphere and breath the centuries behind.” Overigens is de zin ‘Historia Nobis Assentietvr’ volgens een bandlid ook afkomstig uit een van de laatste testamenten van de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini, die hij heeft opgetekend tijdens de Republiek

Flyer festival

van Salò. Salò was een fascistische marionettenstaat gevestigd in het Noorden van Italië dat in 1943 werd opgericht na de capitulatie van het Koninkrijk van Italië. De republiek was veel racistischer en antisemitischer van aard dan Mussolini’s vorige regering.

Ontoegankelijk

Interviewers vinden de teksten van de Italiaanse band mysterieus en ondoorgrondelijk. Hetgeen de bandleden erkennen. Ze gebruiken alchemie (zie verderop voor uitleg van de term hermetische) in de teksten en daarmee bedekken ze de ware toedracht. Inhoudelijk wil Absentia Lunae niet al te diep ingaan op de daadwerkelijke betekenis van de teksten. Dit om problemen te voorkomen zegt de band. Ook hier knipoogt de band wederom naar de nieuwrechtse denker Julius Evola. Evola bekijkt het traditionalisme vanuit een hermetische traditie of alchemische bril. Beide termen waren voor de denker van hetzelfde laken een pak. De hermetische traditie gelooft in het bestaan van een soort spirituele oertheologie, een soort universele religiositeit die in alle tijden en culturen door de ware ingewijden was verkondigd. In 1964 publiceerde Frances Yate een boek met als titel ‘Giordano Bruno and the Hermetic Tradition’. Dit boek viel in vruchtbare aarde bij geestverwanten van de romantische tegencultuur van de zestiger jaren. In het kort zou je kunnen stellen dat de hermetic tradition een alternatief is voor het traditionele kerkelijke christendom. Overigens is de veronderstelde continuïteit van deze onderstroom van oerreligie erg discutabel.

Identiteit

Het verliezen van de eigen identiteit, die de moderne wereld veroorzaakt heeft, is de Italiaanse band een doorn in het oog. “As “standardization” goes on only for “material” stuff is not the real matter, the problem comes when you see people behaving like, for example, an American or some kind of urban animal when they was born in a completely different country with an infinite amount of culture and history.” Dit sluit naadloos aan op hetgeen wat de samenstellers van het boek ‘A handbook of traditional living’, dat overigens ook gebaseerd is op de ideeën van Julius Evola, hebben geschreven. Volgens de schrijvers is een gemeenschap een levend organisme met een eigen afkomst waaruit de leden solidariteit en het gevoel van erbij horen aan ontlenen. De samenleving daarentegen is een rationeel samengestelde eenheid, die niet gebaseerd is op gedeelde culturele en natuurlijke afkomst, maar slechts op bepaalde economische doelen is gefabriceerd. Het is een kunstmatige structuur die geen binding heeft met culturele banden, traditie en de organische gemeenschap. Een soortgelijk idee heeft Absentia Lunae ook over de Europese samenleving. Zij zien het huidige Europa als een verwrongen identiteit, waarin alleen ruimte is voor economische doelen. Echte idealen en principes zijn verdwenen. Identiteit en het behoud ervan is een van de gebruikelijke thema’s die door nieuwrechtse groepen gebezigd wordt.

Licht

In het handboek van het traditionele leven omschrijven de samenstellers diverse symbolieken die een belangrijke rol in de traditionalistische visie spelen. Een van die zinnebeelden is bijvoorbeeld de zon, die aan de ene kant het licht, het leven en spiritualiteit verbeeld en aan de andere kant de duisternis en dood. In de cyclus van de dag komt de zon op, waardoor de duisternis verdwijnt. Dit is een letterlijke betekenis. Absentia Lunae gebruikt in haar bandlogo ook een zon omgeven door lauweren. Vanuit een traditionalistische visie geeft de band een figuurlijke betekenis aan de zon. “That symbol is, by Tradition, the Sun and it is surrounded, as you said, by a laurel wreath (lauwerkrans, Red.). It means inner strength, authority, charisma and, maybe, it’s the inner sun we’re struggling and looking for in this world of dust and ruins we’re condemned to live.” Ook de bandnaam wijst in die richting, vrij vertaald ‘afwezigheid van de maan’.

Moeilijk

Op de vraag of de Italiaanse band politieke ideeën heeft, reageren de bandleden negatief. Er is volgens de band geen enkele politieke affiliatie. “Ik haat elk geestelijk beperkt sociaal dier, ze mogen wat mij betreft zichzelf doodschieten. Wij geloven in energie, niet in sociale compassie.” Zoals eerder aangegeven heeft de band socialisme, democratie en moderniteit niet hoog in het vaandel staan. Zij zien dit als een onderdeel van de decadente samenleving, een samenleving die in de afstervingsfase zit en waarin geen plaats meer is voor spiritualiteit en waar waarden en idealen zijn vervangen door economie. Het is een concept dat precies past binnen de traditie van nieuwrechtse denkers. Daar komt nog bij dat de band ogenschijnlijk ook geen moeite heeft om met openlijke neonazistische Black Metal-bands, zoals de Duitse band Absurd, de Italiaanse band Frangar en het Zwitserse  Menegroth, een en hetzelfde podium te delen. De ideeën van Absentia Lunae zijn misschien niet in partijpolitieke structuren onder te brengen, maar ze behoren wel degelijk tot het traditionalistische (lees: nieuwrechtse) gedachtegoed. Het blijft alleen erg lastig om dit aan zaaleigenaren uit te leggen. Per keer (en afhankelijk van eerdere ervaringen en locatie) zou je een afweging kunnen maken. AFA zou er in ieder geval niet voor moeten terugschrikken om informatie te verstrekken, één van de fundamenten die AFA heeft gemaakt tot wat het is.

John Postma

Comments are closed.