Wie is het? Marcel van Velzen

Posted on 20 augustus 2012

In ‘Wie is het?’ worden individuele rechtsextremisten, van PVV’ers tot neonazi’s, aan je voorgesteld. Wie is wie, hoe ziet hij/zij eruit en waar kennen we diegene van. Gewoon omdat het kan. Wees niet getreurd, iedereen komt vanzelf aan de beurt! Met deze keer Marcel van Velzen.

Wie: Marcel van Velzen

Woonplaats: Heiloo

Geboren: november 1984 te Alkmaar

Beroep: Geotechnisch adviseur

Groep: Ulfhednar / Blood and Honour Nederland *

Bijz.: gebruikt onder andere pseudoniem ”Felle’ en ‘Felle28’. HBO-diploma Bouwkunde.

In ‘Onder de Loep’ werd al in vogelvlucht de carrière van Marcel van Velzen besproken. Het is echter interessant om nog wat dieper in te gaan op de activiteiten van deze neonazi, om zo de handel en wandel van de Noord-Hollandse groep rondom Van Velzen beter te begrijpen. Jaren terug,

Marcel van Velzen

als beginnende neonazi, omringt Van Velzen zich op het internet met duidelijke nationaal-socialistische symboliek als het IJzeren Kruis en hakenkruisen. Het duurt dan ook niet lang tot hij vanaf omstreeks 2005 fysiek opduikt in neonazikringen, en sindsdien er niet meer weg te denken is. Tegen die tijd heeft hij echter al een aardig strafblad opgebouwd. In 2003 wordt hij gepakt voor zware mishandeling en in de jaren die volgen komen daar nog aanklachten voor meer mishandeling en openlijke geweldpleging bij. Uiteindelijk krijgt Van Velzen een proeftijd tot 2008 aan zijn broek, en dat is natuurlijk niet erg praktisch als je al je tijd en energie steekt in een gewelddadige neonazistische groep als Blood and Honour (B&H). Daar komt hijzelf ook achter in onder meer Uitgeest, als hij samen met onder meer zijn vrienden van het toenmalige Blood&Honour Westland de aanval opent op demonstrerende antifascisten. Uiteindelijk ontloopt hij met zijn proeftijd op het nippertje een enkeltje staatshotel door vrijspraak. Desalniettemin blijft Van Velzen losse handjes hebben en het is dan ook niet vreemd dat hij zo nu en dan opduikt als beveiliger bij B&H-concerten. Daarnaast is hij present op extreemrechtse demonstraties in binnen- en buitenland, legt hij namens B&H-Nederland kransen op de Duitse begraafplaats in het Belgische Lommel en representeert hij B&H-Nederland bij de jaarlijkse ‘Day of honour’ in Boedapest. Ondertussen onderhoudt hij veel contacten met mensen binnen de beweging en weet hij ook vrienden van daarbuiten bij de B&H Westland-groep te betrekking, inclusief zijn eigen broertje(s). Toch is ook Van Velzen vatbaar voor de interne strubbelingen binnen B&H. De maat is vol als hijzelf en zijn broertje Alan eind 2008 zelf klappen krijgen van andere leden van B&H-Nederland en zijn kameraden hen in de steek laten tijdens een in een vechtpartij ontaarde herdenking (1); hij stapt op. B&H-Traditional, en zeker zijn eigen divisie Westland, heeft zich opgeblazen en Van Velzen gooit het over een andere boeg. Omdat er door het verraad flinke ruzie in de eigen groep is, zet hij met zijn broertje Alan en goede vriend Jeroen van de Wateringen de autonome groep ‘Wolf’s Den’ op, en verschijnen niet veel later op NVU-demonstraties met een vlag met een wolvenkop erop. Dit houden ze een tijdje vol maar al snel blijkt het geen succes en wordt er bij demonstraties maar aangehaakt bij Arnoud Kuipers en zijn Combat18 NL/VL. Als er door een interne machtsstrijd binnen Combat 18 NL/VL ook daar niks meer van over blijft, wordt er toch weer getracht B&H Traditional nieuw leven in te blazen. Oude vetes worden (ogenschijnlijk) bijgelegd en er ontstaat rondom Marcel van Velzen een hechte en stabiele vriendengroep die allen het nationaal-socialisme als ideaal hebben. Het wordt bovendien serieus aangepakt door als gehele groep Mixed Material Arts  (MMA) te gaan beoefenen. Dat het desalniettemin toch niet echt wil boteren tussen de divisie Westland en de landelijke B&H Traditional  blijkt wel uit het feit dat deze groep zich recentelijk opnieuw tracht af te splitsen, ditmaal met de nieuwe groep ‘Ulfhednar’. Uiteraard is ook hier Marcel van Velzen één van de spilfiguren en gezien de betekenis en samenstelling van de groep is het geen debateerclubje maar eerder een bomvol vat buskruit. Nu is het nog wachten op diegene die het lontje aansteekt, en dat zou gezien de stampij die zij hebben gemaakt met de rest van de beweging nog best eens iemand van binnenuit kunnen zijn.

Aafke Broekhuis

 

* Andere benamingen zijn Blood & Honour Midgard of Blood & Honour Traditional

(1) De Hitlerputsch-herdenking van B&H-Nederland en Combat18 NL/VL in november 2008 te Veenendaal loopt uit op een massale vechtpartij. Het begint als in de loop van de avond een dronken lid van B&H ‘C18 wankermachine’ roept en vervolgens iemand van B&H wordt verweten dat hij op een neger lijkt. Er breekt een vechtpartij uit waarbij in eerste instantie C18 knokt met B&H maar de gemoederen binnen B&H zelf lopen zo hoog op dat sommige leden van B&H de kant van C18 kiezen en vervolgens meehelpen mensen van B&H, hun kameraden dus, in elkaar te slaan. Sommige personen kiezen helemaal geen kant en kiezen het hazenpad. Uiteindelijk keert de rust weder in de kleine zaal maar het kwaad is dan al geschiedt; B&H-Nederland is gescheurd. Het zou uiteindelijk ruim twee jaar duren voordat ze alle interne strubbelingen aan de kant weten te schuiven en er (opnieuw) wordt getracht B&H-Nederland nieuw leven in te blazen.

Comments are closed.